خرید سکه کلکسیونی

اخبار اطلس خبر - صفحه 1

بانک ملی ایران در اجرای سیاست های اقتصادمقاومتی و ایجاد اشتغال و کمک به افزایش تولید و تامین منابع مالی صنایع کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا کنون حدود 24 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرده است . به گزارش اطلس خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ا