جشنواره نوروزی

اخبار اطلس خبر - صفحه 1

بانک مرکزی به تازگی ویرایش جدید «دستور العمل نحوه احراز و سلب صلاحیت حرفه ای مدیران موسسات اعتباری» را به نظام بانکی ابلاغ کرده که بر اساس آن بکارگیری اشخاص دو تابعیتی در مدیریت بانک ها ممنوع شده است. به گزارش ایرتا، نسخه ویرایش شده این دستور العمل 23