کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار انتخاب - صفحه 1

وزیر ارشاد با تاکید براینکه در این وزارتخانه مدیر دوتابعیتی وجود ندارد، گفت:‌ اگر هنرمندان و داوران دو تابعیتی باشند ارتباطی به وزارت ارشاد ندارد. به گزارش انتخاب، سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره موضوع حج گفت: