کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار رسانه نوا - صفحه 1

رسانه نوا - تمام 8000 بلیت کنسرت سیروان خسروی در 25 و 26 اسفندماه سال 95 در کمتر از یک ساعت به فروش رفت. در حالی تمام بلیت‌های کنسرت سیروان خسروی در تهران فروش رفت که هیجان مخاطبان این خواننده محبوب دقایقی سایت