خرید کتاب سکه طلا

تامین اجتماعی

مدیر درمان تأمین اجتماعی استان زنجان گفت: در طول سال ٩٥ بیش از ٧٣ هزار نفر از بیماران و بیمه شدگان از طریق تلفن گویا در مراکز درمانی تأمین اجتماعی استان زنجان پذیرش شدند. به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی دکترعلی محمدی اظهار داشت: ٢٠ پو