جشنواره نوروزی

اخبار نکو - صفحه 1

عامل حمله به عابران روی پل وست مینیستر در پایتخت انگلیس، سال‌های گذشته به دلیل ظن نیروهای امنیت داخلی انگلیس به ارتباط وی با تروریست‌های القاعده، زیر نظر بود. به گزارش فارس، خالد مسعود عامل حمله تروریستی به عابران روی پل وست مینیستر در مقابل پا