خرید سکه کلکسیونی

اخبار نکو - صفحه 1

تیم دیپلماسی ایران به همراه هیاتی اقتصادی به کشور هند سفر کرده و در روزهای آینده به چین و ژاپن می‌رود. دو کشور چین و هند در سال‌های اخیر یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران بوده‌اند. تیم دیپلماسی ایران به همراه هیاتی اقتصادی به کشور هند سفر کرده و در روزه