خرید سکه کلکسیونی

اخبار نکو - صفحه 1

کمپ معترضان به احداث خط لوله انتقال نفت داکوتای شمالی تقریباً خالی شده است و جنبش «حافظان آب» که بیش از یک سال از عمرش نمی‌گذرد با تخلیه کمپ، نخستین شکست را تجربه کرد. یکی از موانع پیش روی توسعه بیشتر نفت شیل، جنبش‌های زیست‌محیطی است و حال