خرید سکه کلکسیونی

اخبار مهرجاب - صفحه 1

یک شرکت معتبر واحد دامداری صنعتی در استان قزوین جهت تکمیل کادر پرسنلی خود نیاز به افراد مشروحه ذیل دارد. ردیفعنوان شغلیشرایط احراز۱کارشناس بهداشت حرفه ایبا سابقه حداقل ۳ سال فعالیت مرتبط۲کارشناس شیمی آزمایشگاهیبا سابقه حداقل ۳ سال فعالیت مرتبط۳مهندس مکا