کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار آوا پرس - صفحه 1

سفارت جاپان در کابل اعلام کرد که این کشور برای پروژه ی " بهبود ارزش زنجیره ای زراعت " در هرات، ۸.۷۷ میلیون دالر امریکایی کمک بدون بازپرداخت می کند.به گزارش آوا، سند این پروژه امروز (دوشنبه، نهم حوت) میان کینجی اینوشیتا، شار