جشنواره نوروزی

اخبار آوا پرس - صفحه 1

به دلیل بارندگی های شدید دو روز گذشته در هرات، مسیر شاهراه هرات ـ اسلام قلعه در بعضی از مناطق مسدود شده است. به گزارش آوا، براساس گزارش های رسیده از شاهراه هرات ـ اسلام قلعه، روز گذشته در پی جاری شدن سیلاب در جاده اصلی، یک موتر نوع