خرید کتاب سکه طلا

اخبار صاحب نیوز - صفحه 1

عمادی گفت: وقف برای کمک به مستمندان، کمک به خانوادهای زندانیان جرائم عمد و غیرعمد، وقف برای کمک به آموزش و پرورش و وقف برای ورزش های همگانی بخشی از نیازهای شهرستان برای انجام وقف های جدید است.به گزارش صاحب نیوز به نقل از چشمه سار، رئیس اداره اوقاف و امور