کتاب سکه های ماشینی قاجار

صاحب نیوز

بر اساس نتایج ارسالی از بخشداری ها در بخش مرکزی ۱۷ نفر تأیید و در بخش حبیب آباد، ۳۸ نفر تایید و دو نفر در هیأت های اجرایی و نظارت رد صلاحیت شده اند. به گزارش صاحب نیوز؛ رئیس هیأت اجرایی شوراهای اسلامی شهرستان در توضیحاتی آخرین وضعیت رسیدگی به