خرید کتاب سکه طلا

اخبار تدبیر - صفحه 1

اگر او در دوره‌ای آرام‌تر و با مخالفانی که سازنده‌تر رفتار می‌کردند دولت را در دست داشت، می‌توانست به مراتب سازنده‌تر عمل کند. ویسنده: استفان والت نوشتن این مقاله را در واقع از سال 2009 و آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما شروع کردم. انتخاب او من