خرید کتاب سکه طلا

اخبار بصیرت - صفحه 1

امروز به نظر می‌رسد که یک جریان سیاسی مصر است نوعی دو قطبی برجام- مذاکره را مقابل مخالفین با برجام قرار بدهد که این رویکرد بیشتر کاربرد انتخاباتی دارد تا اقدامی مؤثر برای حل مشکلات و معضلات کشور. پایگاه بصیرت برجام، پروسه‌ای بود که تقریباً از ابتدای ش