خرید کتاب سکه طلا

اخبار ذاکر - صفحه 1

کوتی گزارشگر تلویزیون در سریال معمای شاه نقش ایت الله مفتح را بازی می کند.اسکندر کوتی گزارشگر پیشکسوت مسابقات ورزشی و سرمربی اسبق منتخب خوزستان در اولین دوره لیگ سراسری قدس، بازیگر نقش آیت الله مفتح در سریال تلویزیونی معمای شاه شد. این گزارشگر خوزستانی ا