کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار ذاکر - صفحه 1

گرمسار - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای افتتاح چند طرح درمانی و بازدید از زیر ساخت های درمانی استان سمنان وارد گرمسار شد و مورد استقبال مسئولان ارشد استانی قرار گرفت.به گزارش ذاکرنیوز، سید حسن قاضی زاده هاشمی صبح جمعه در آغاز سفر یک روزه خود به است