جشنواره نوروزی

اخبار پدال نیوز - صفحه 1

پدال نیوز: قیمت دو شب اقامت در اتاق رویال دو نفره هتل دیاموند 820 هزار تومان است. به گزارش پدال نیوز، قیمت برخی از هتل های تهران به شرح زیر است: