خرید سکه کلکسیونی

اخبار کلیک - صفحه 1

دانشمندان متوجه یک کهکشان خوشه ای شدند که به دلیل فاصله زیاد از ما، به شکل ده میلیارد سال پیش خود به نظر می رسد و در یک سوپ مولکولی گاز شناور است. به گزارش کلی