جشنواره نوروزی

اخبار رسا - صفحه 1

خبرگزاری رسا، «لباس»، در زمینه تربیت و اخلاق، از چند جهت قابل بررسی و توجه است:

1. لباس تنگ و چسبیده، آزادی و آسایش کودک و نوجوان را گرفته و به جسم و اعصاب و روان او لطمه می زند و همچنین موجب تحریک نقاط حساس بدن