خرید سکه کلکسیونی

اخبار موبایل - صفحه 1

واحد خبر mobile.ir : قابلیت ارتباطی بلوتوث با اینکه این روزها کمتر برای نقل و انتقال فایل مابین دیوایس های همراه و بیشتر برای انتقال صدا و کاربردهای متناظر با واقعیت مجازی و اینترنت اشیا مورد استفاده قرار می گیرد اما هنوز یکی از بنیادی ترین شیوه های ارتبا