خرید کتاب سکه طلا

اخبار ایران جیب - صفحه 1

پیشینه حضور سیتروئن زانتیا در بازار ایران به اوایل دهه 80 میلادی و خیابان‌های بی‌روح و کسل‌کننده آن دوران باز‌می‌گردد. زمانی که خیابان‌های کشور ما مملو از ... پیشینه حضور سیتروئن زانتیا در بازار ایران به اوایل دهه 80 شمسی و خیابان های بی روح و کسل کننده