خرید کتاب سکه طلا

اخبار 55 آنلاین - صفحه 1

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به خلاء قانونی در جمع‌آوری کودکان متکدی از تغییر رویه فعالیت باندهای تکدی‌گری به سمت جذب کودکان خبر داد. ۵۵آنلاین : مجتبی عبدالهی، در خصوص آخرین وضعیت جم