خرید کتاب سکه طلا

اخبار سیمرغ - صفحه 1

با توجه به آغاز خانه تکانی به مناسب عید نوروز توصیه هایی به منظور کاهش تلفات و رعایت نکات ایمنی ارایه می شود. توصیه های ایمنی برای خانه تکانی عید نوروز رعایت نکات ایمنی در خانه تکانی از جمله موارد مهمی است که باید در حین کار ب