خرید سکه کلکسیونی

روزنامه آسیا

سپاه براساس رسالت‌های ذاتی خودهرجا که احساس تکلیف کند و وظیفه‌ای را متوجه خود بداند و هر موضوعی که به نظام اسلامی و انقلاب مرتبط باشد؛ ‌سپاه خود را موظف به نقش