خرید کتاب سکه طلا

اخبار روزنامه آسیا - صفحه 1

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: برای بانکی که عمده سپرده‌هایش را تسهیلات داده می‌توان اوراق رهنی در بازار سرمایه طراحی کرد، تا به این ترتیب تسهیلات بانک پشتوانه ا