خرید سکه کلکسیونی

اخبار دولت بهار - صفحه 1

دولت بهار: در حالی که طرح های دولت بدون توجه به نیاز بازار کار و تقاضا برای ایجاد شغل بوده است و پاشیدن پول در جامعه از نگاه دولتی ها به معنی ایجاد اشتغال نیست، اکنون دولت برای حل معضل بیکاری به دیوار صندوق توسعه ملی تکیه کرده است.به گزارش دولت بهار به ن