کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار دولت بهار - صفحه 1

دولت بهار: مدارک تازه نشان می هد مدیر پیشین دفتر نخست وزیر این رژیم به صورت غیر قانونی در جهت منافع تجاری شخصی اقدام کرده است.به گزارش دولت بهار به نقل از رویترز، پلیس رژیم صهیونیستی روز پنجشنبه اعلام کرد که اسناد و مدارک تازه ای در اختیار دارد که نشان می