خرید سکه کلکسیونی

اخبار ایران ویج - صفحه 1

در نزدیک به ۱۰ ماه گذشته از سال جاری، ۱۳۸ هزار و ۳۵۳ واقعه طلاق در کشور ثبت شده که از این تعداد، ۱۰۵ هزار و ۵۳۳ مورد طلاق توافقی بوده است. ثبت ۱۰۵ هزار طلاق توافقی در ۱۰ ماه احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضا