جشنواره نوروزی

اخبار خبر اقتصادی - صفحه 1

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب خشکسالی فرسایش و محیط زیست معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: امیدواریم در سال جدید با اقداماتی که توسط وزارت نیرو صورت می‌گیرد، بخش زیادی از تلفات آب شناسایی و رفع شود. اقتصادگردان- به نقل از روابط عمومی معاونت علمی و ف