خرید سکه کلکسیونی

اخبار خبر اقتصادی - صفحه 1

بررسی وضعیت نرخ دلار در سال 95 نشان می دهد که دلار در 9 ماه اول سال 95 معادل 13.3 درصد رشد کرده و از 3460 تومان در پایان اسفند 95 به 3920 تومان در 18 آذر 95 رسیده و در دو ماه آبان و آذر 95 روی هم رفته معادل 9.1 درصد رشد کرده است. خبراقتصادی – محسن شمشیر