خرید سکه کلکسیونی

اخبار خبر اقتصادی - صفحه 1

با نگارش نسخه جدید سامانه همراه بانک مسکن و فعال شدن سرویس‌های جدید این سامانه، امکان انتقال وجه موبایلی به کارت‌های تمام بانک‌های کشور که عضو شبکه شتاب هستند با همراه بانک مسکن فراهم شد. خبراقتصادی - به گزارش روابط عمومی بانک مسکن، در نسخه جدید سا