خرید سکه کلکسیونی

اخبار اتاق اصناف - صفحه 1

رییس سازمان فناوری اطلاعات به انتقاد از نظام بانکی کشور پرداخت و گفت: اکنون در یک بقالی کوچک گاهی دیده می‌شود که پنج تا شش دستگاه پوز وجود دارد که این موضوع هزینه‌های زیادی را برای کشور ایجاد می‌کند.  معاون وزیر ارتباطات روز سه شنبه در جلسه دولت ا