خرید کتاب سکه طلا

اخبار اتاق اصناف - صفحه 1

عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با توجه به اینکه اصناف از ارکان مهم و تاثیرگذار اقتصادی کشور است، حضور نماینده ای اصناف در مراکز مهم تصمیم گیر اقتصادی ضرورت دارد. محمد خالدی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی اصناف ایران گفت: برای ایجاد اشتغ