خرید سکه کلکسیونی

اخبار هشدار نیوز - صفحه 1

به گزارش روابط عمومی شرکت راه آهن، محمد باقر نوبخت در حاشیه بازدید از بندر خشک آپرین عنوان کرد: با توجه به اولویت حمل و نقل عمومی به ویژه صنعت ریلی و تاثیر این صنعت در توسعه کشور، یکی از اولویت های اصلی برنامه ششم توسعه موضوع راه آهن و اختصاص من