کتاب سکه های ماشینی قاجار

هشدار نیوز

اعضای بدن پیشکسوت باشگاه پرسپولیس بعد از مرگ مغزی اهدا خواهد شد. به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، مجید نائینی که به خاطر سکته مغزی در بیمارستان بستری شد در نهایت دوام نیاورد و دچار مرگ مغزی شد. با توجه به اینکه اعضای بدن وی سالم هستند خ