جشنواره نوروزی

اخبار فرهنگ و هنر - صفحه 1

«تویین سیتیز» نوشت: «لوییس اردریچ» موفق شد با «لارُز» پانزدهمین رمان خود، جایزه این دوره از حلقه منتقدین کتاب ملی آمریکا را به خود اختصاص دهد. این دومین بار است که «اردریچ» موفق به کسب