جشنواره نوروزی

اخبار نبض شهر - صفحه 1

به گزارش نبض شهر، بر اساس اعلام سازمان هواشناسی خراسان رضوی، از امروز ضمن افزایش نسبی دما، بارشها بیشتر در نواحی جنوبی و مناطق شرقی استان بشکل رگباری رخ خواهد داد که در بخشهایی احتمالا با رعد و برق همراه می باشد و از روز پنجشنبه استان مجددا تحت تاثیر جر