خرید سکه کلکسیونی

جام نیوز

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، انواع حشرات برای بیشتر افراد غیرقابل تحمل هستند و کمتر کسی است که علاقه ای به آنها داشته باشد. "یونجی اینامورا" هنرمند ژاپنی است که با حشرات مرده مجسمه درست می کند.