خرید سکه کلکسیونی

اخبار افکارنيوز - صفحه 1

«ساشا دنچ»(Sacha Dench) که با هدف مطالعه روی پرندگان تصمیم گرفته بود روند مهاجر قوها را با دنبال کردن آنها دریابد از 10 هفته قبل پرواز 4500 مایلی خود را به دنبال آنها آغاز کرد.