خرید سکه کلکسیونی

اخبار شرق - صفحه 1

علیرضا بخشی استوار: گارنیک دِرهاکوپیان (Garnik Derhakoopian) در دهه های 40 و 50 در روزهای رونق گالری ها و نمایشگاه های نقاشی جایگاهی ویژه در فضای هنری ایران به دست آورد. او که پس از آشنایی با روبین پاکباز و محمدرضا جودت به تالار قندریز راه یافت، از تأثیرگ