خرید کتاب سکه طلا

شرق

شرق: مهندس جوان که با همدستی دوستش مرتکب قتل شده است، مدعی شد به دلیل فقر مالی شدیدی که داشته، مرتکب این قتل شده است. به گزارش خبرنگار ما، متهم که بعد از پایان دانشگاه یک شرکت تأسیس کرده و ورشکسته شده است، متهم است صاحب یک اوپتیما را به قتل رسانده تا امو