خرید سکه کلکسیونی

اخبار شرق - صفحه 1

سام بهشتی: زبان جهانی داشتن در روایت یک نمایش نامه که راویان آن وطنی هستند، کار به شدت سختی است و کمتر پیش می آید شاهد قصه ای در مدیوم تئاتر باشیم که از این قانون تبعیت کند و وقتی که آن نمایش در هر جایی از این جهان روی صحنه برود، مخاطبان آن را باور کنند و