خرید کتاب سکه طلا

اخبار فرهنگ نیوز - صفحه 1

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که دو روز پیش در یک نامه رسمی از تعطیلی روز ۳۰ اسفند خبر داده بود، در اطلاعیه جدیدی تعطیلی این روز را پس گرفت و آن را در صلاحیت هیئت وزیران دانست. به گزارش فرهنگ نیوز ، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وز