خرید سکه کلکسیونی

اخبار فرهنگ نیوز - صفحه 1

اگرچه واقعیت است که گفتمان فکری رشید رضا در انتخاب موصل به عنوان مرکز خلافت اسلامی داعش تاثیرگذار بود، ولی نمی توان پذیرفت که رویکردهای داعش از این منظر به تامه از رشید رضا اقتباس شده باشد. گروه آیین و اندیشه فرهنگ نیوز؛ موصِل شهری در