کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار بسیج نیوز - صفحه 1

معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد گفت: کسی منکر نیست که ایران هنوز جزو کشورهای غیرهمکار و با ریسک بالای FATF تعیین‌شده و حتما انگیزه‌های سیاسی در آن دخالت داشته است. به گزارش خبرگزاری بسیج به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، حسین قضاوی اظهار داشت: