خرید کتاب سکه طلا

اخبار بسیج نیوز - صفحه 1

ضعف در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را می توان از شاخصه های عملکردی بانک مرکزی دانست. به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری بسیج، ضعف در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری را می توان از شاخصه های بانک مرکزی دولت تدبیر و امید دانست، شاخصه ای که با تمام هدف گذ