جشنواره نوروزی

اخبار بسیج نیوز - صفحه 1

پورمختار گفت: اثر بسیج در دوران‎های مختلف و دفاع از نظام و ملت ایران در اشکال مختلف، دشمنان را عصبانی کرده که برای نادیده گرفتن این ظرفیت بزرگ طبیعی است که دست به این نوع یاوه‎گویی‎ها و تبلیغات منفی بزنند. محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ د