خرید کتاب سکه طلا

اخبار صدای ایران - صفحه 1

به گزارش صدای ایران، آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار، فهرست ۱۵ اثر مستند منتخب برای رقابت در جوایز اسکار ۲۰۱۷ را منتشر کرد. اعضای آکادمی اسکار پس از بررسی ۱۴۵ اثر مستند واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین مستند جوایز اسکار، در نهایت فهرستی شامل ۱۵ مست