جشنواره نوروزی

اخبار صدای ایران - صفحه 1

ترزا می، نخست وزیر بریتانیا با امضای نامه ای خطاب به دونالد تاسک، رئیس شورای اروپا از فعال کردن ماده ۵۰ پیمان لیسبون و اجرای برکسیت خبر داد. این نامه توسط نماینده بریتانیا به شورای اتحادیه اروپا ارسال می شود. نخست وزیر بریتانیا قرار است امروز با فعال