خرید کتاب سکه طلا

اخبار سیناپرس - صفحه 1

استادیار دانشگاه الزهرا(س): توجه به مباحث میان‌رشته‌ای در فلسفه تعلیم و تربیت ضروری است سیناپرس: استادیار دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به ماهیت نظری رشته فلسفه تعلیم و تربیت و تأثیر فاصله مفروض گرفته شده میان نظر