خرید کتاب سکه طلا

اخبار سیناپرس - صفحه 1

از لباس و محیط آشپزی؛ فناوری فضایی بوی غذا را از بین می برد دانشمندان تصمیم دارند با استفاده از فناوری پلاسمای سرد بوی غذا را از لباس و محیط آشپزی پاک کنند.  به گزارش مهر به نقل از نیو اطلس، مطالعات پیشین نشان د