کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار سیناپرس - صفحه 1

ما و سیاره‌های فراخورشیدی سیناپرس: چشم اندازهای تازه ای در مقابل علم قرار دارد و از الان ما، ایرانیان باید به فکر مشارکت در این دنیای مهم باشیم خبر کشف هفت دنیای فراخورشیدی که با احتمال بالایی مشابه زمین هستند و