کتاب سکه های ماشینی قاجار

اخبار پایش آنلاین - صفحه 1

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، از تبلیغات مکرر دمنوش های لاغری در رسانه ملی و فضای مجازی انتقاد کرد. دکتر زهرا عبدالهی در خصوص تبلیغ محصولات لاغری در قالب دمنوش با برندهای مختلف، به مهر، گفت: افرادی که نماینده شرکت های تولید