جشنواره نوروزی

اخبار تراز - صفحه 1

تراز: رییس جمهور آمریکا از امضای چهار قانون جدید برای افزایش اشتغال در آمریکا خبر داد. به گزارش تراز ،رییس جمهور آمریکا از امضای چهار قانون جدید برای افزایش اشتغال در آمریکا خبر داد.دونالد ترامپ در دو توییت پیاپی از امضای چهار قانون در راس