کتاب سکه های ماشینی قاجار

جوان آنلاین

گاهی اوقات کتاب هایی نوشته و حتی منتشر می شود که مردم از آنها خبر ندارند این ظلم بزرگ در حق کتاب و نویسنده ایرانی است چون من ایمان دارم با کمی همت مردم می توانند رابطه جدانشدنی با کتاب و کتابخوانی ایجاد کنند. به گزارش روابط عمومی مراکز فرهنگی- هنری منطقه