خرید سکه کلکسیونی

اخبار جوان آنلاین - صفحه 1

حلب در این روزها مهمترین استان سوریه از لحاظ سیاسی بعد از دمشق محسوب می شود. بزرگترین استان در سوریه از لحاظ جغرافیایی و پر جمعیت ترین استان در سوریه، تجاری ترین شهر نیز می باشد. در واقع حلب علاوه بر ویژگی بیان شده به دلیل همجواری با مرزهای ترکیه در