خرید کتاب سکه طلا

اخبار بیگ بنگ - صفحه 1

بیگ بنگ: نمونه ای کوچک از جهنم در کلیولند اوهایو پنهان شده است. این جهنم کوچک “Glenn Extreme Environments Rig” یا به اختصار GEER نامیده می شود. این اتاقک استیلی ۱۴ تنی، میتواند به طرزی بسیار نزدیک به واقعیت، شرایط سمی، خفقان و بسیار د