خرید سکه کلکسیونی

اخبار دانا - صفحه 1

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت : در دین مبین اسلام وام دادن و پرداخت کردن را تایید کرد امام این پرداخت کردن ها باید بدون مازاد باشد نه اینکه در قبال آن سود دریافت شود . به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از تیتریک دامغان ؛ حسن سب