خرید سکه کلکسیونی

اخبار انصاف - صفحه 1

جلال سمیعی در ستون طنز آخ سینما در سایت آی سینما نوشت: یکم: فروش بلیت سیصدهزار تومانی برای افتتاح یک فیلم هندی آریایی، مرزهای عجیبی را در قیمت و استقبال بینندگان سینما جابه‌جا کرد؛ در حالی که دست‌اندرجیبان #این فیلم دلایل گرانی بلیت افتتاحیه را خدمات و