خرید سکه کلکسیونی

اخبار خانه ملت - صفحه 1

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن انتقاد از موازی‌کاری دستگاه‌های متولی ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، گفت: متولی واحد و مشخصی برای ساماندهی و هماهنگ کردن برنامه‌های مقابله با آسیب‌های اجتماعی باید ایجاد شود.