کتاب سکه های ماشینی قاجار

انصاف

سرویس عکس انصاف نیوز به صورت روزانه تا روز انتخابات از حال و هوای پایتخت – تهران – گزارش تصویری تهیه کند. گزارش تصویری زیر را «زهرا بیرامی» در روز سوم اردیبهشت ماه تهیه کرده است. زمان قانونی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری از ابتدای اردیبهشت ماه شروع شده