خرید کتاب سکه طلا

اخبار انصاف - صفحه 1

شخصی به نام «کمال لطفی» در یادداشتی در خبرگزاری فارس خطاب به بخشی از اصولگراها که «عدالت‌خواه» خوانده، نوشت: دوستان و برادران عدالت‌خواه در این زمینه تکلیف خود را مشخص کنند که آنها چگونه حاضر هستند با یاشار سلطانی فردی که اینگونه عداوت خود را با جمهوری