خرید کتاب سکه طلا

اخبار رجا - صفحه 1

با افزایش احتمال 4 ساله شدن دولت تدبیر و امید، سهم خواهی ظالمانه ملوک الطوایفی های دولت یازدهم افزایش یافت و ظهور خود را در افزایش چشمگیر هزینه های جاری کشور و حذف بودجه عمرانی در سال 95 نشان داد. گروه اقتصاد - رجانیوز: با افزایش احتمال 4 سال