جشنواره نوروزی

اخبار خبر خودرو - صفحه 1

به گزارش خبرخودرو ، مدیر نمایندگی سایپا در تهران گفت: ارائه خدمات به مردم در روزهایی که بیشتر افراد در تعطیلات هستند، شیرینی عید را دو برابر می کند و قطعا رضایت خداوند را به دنبال دارد. ناصر معالج  بیان مطلب فوق