خرید سکه کلکسیونی

پرشین خودرو

به گزارش پرشین خودرو، بزرگی بازار چین باعث شده تا خودروسازان برای حضور در آن سر و دست بشکنند. از این رو نمایشگاهی مانند شانگ‌های برای خودروسازان جهان اهمیت زیادی دارد. این موضوع برای کشورهای نزدیک به این بازار بزرگ چین که روابط اقتصادی ع