خرید کتاب سکه طلا

اخبار خانه ملت - صفحه 1

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت:امروز در دنیا مبارزه با مفاسد اقتصادی یک اولویت است، زیرا اگر انجام ندهند، اقتصادشان از نرخ بازده مناسب برخوردار نخواهد بود.