جشنواره نوروزی

اخبار طرفداری - صفحه 1

در چنین روزی بود که فرانچسکو توتی نخستین بازی خود با پیراهن جالوروسی را انجام داد.طرفداری- در 28 مارس 1993 بود که فرانچسکو توتی، اسطوره آاس رم در سن 16 سالگی نخستین بازی رسمی خود برای این تیم را انجام داد. حالا از  زمانی که توتی نخستین بازی خود برای رم بر