خرید کتاب سکه طلا

فرصت امروز

در حالی که زمان زیادی تا «روز زمین» باقی نمانده، اپل گزارش مسئولیت پذیری محیطی سال 2017 خود را منتشر کرده و از هدف گذاری بسیار مهمی در رابطه با پایان دادن استخراج معدنی خبر داده است. اپل می گوید مشغول همکاری با زنجیره تامین کنندگان است تا به استخراج زم