خرید کتاب سکه طلا

اخبار فرصت امروز - صفحه 1

نخستین قرارداد مشارکت قطعه سازان ایرانی با فورسیا فرانسوی، (ششمین قطعه ساز بزرگ دنیا) به امضا رسید تا بالاخره زنجیره تامین خودروسازان نیز پس از نزدیک به یک سال از اجرایی شدن برجام، پای امضای قرارداد با شرکای خارجی بنشینند. قطعه سازان ایرانی به دلیل آ